Jak działa faktoring odwrotny/zakupowy?

Faktoring odwrotny jest to nowoczesne rozwiązanie dla spółek, usprawniające mechanizmy finansowe w przedsiębiorstwie, jak i zapewniające finansowanie wszelkich zobowiązań handlowych poprzez faktora w określonym terminie czy nawet przed wymaganym terminem płatności. W ramach faktoringu odwróconego, faktor opłaca wszelkie faktury, jakie klient ma wobec swojego dostawcy. Zakupienie wierzytelności poprzez faktora odbywa się w czasie płatności faktury, natomiast często także przed jej terminem wymagalności.

Faktoring odwrotny?

Faktoring odwrotny to nic innego jak swego rodzaju krótkoterminowy kredyt, który udzielany jest na okres do 6 miesięcy na zapłatę wszelkich swoich zadłużeń. Spółki faktoringowe dają zazwyczaj dwa limity: mianowicie jeden na faktoring standardowy natomiast inny na faktoring odwrotny. Konsument może poruszać się w tych obszarach, spłacając odsetki za wykorzystaną sumę, jaka została mu zapłacona przez spółkę faktoringową.

Zalety faktoringu odwrotnego

Dzięki faktoringowi odwrotnemu inwestor może na bieżąco płacić własne należności na rzecz klientów, nawet wówczas, kiedy sam czeka na wpłaty od swoich klientów. To sposób na zagwarantowanie własnej spółce zdolności finansowej oraz budowanie wizerunku sprawdzonej firmy, jaki to zapewne wpłynie na wzrost atrakcyjności rynkowej spółki. Wzorowe wywiązywania się z zawieranych umów, pozwoli na utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami, dzięki czemu nierzadko można liczyć na korzystne rabaty w zamian za terminowe, czy też wczesne spłaty.

Typy faktoringu zakupowego

Faktoring odwrotny dyskontowy. Tego typu faktoring odwrotny wyróżnia się tym, iż płatność za faktury jest regulowana przed datą, jaka jest na fakturze. Faktury regulowane są przed czasem, zatem dla dostawcy naliczane są odsetki dyskontowe za okres od chwili otrzymania płatności, natomiast konsument, więc faktorant, nie płaci odsetek do banku, chociażby jeśli jego płatność nastąpi po chwili wskazanej na fakturze.

Czemu należałoby korzystać z faktoringu odwrotnego?

Faktoring odwrotny ma mnóstwo korzyści. Przede wszystkim wpływa on na zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa do wywiązania się ze swoich zadłużeń. Więc pozwoli na zapłatę wszystkich rat kredytowych, sfinansowanie podatków lub wypłacenie wynagrodzeń, bez konieczności brania kredytu. Co w wypadku spółek o ograniczonej zdolności kredytowej jest bardzo dobrym rozwiązanie. Ponadto faktoring odwrotny, poprawiając zdolność finansową danego przedsiębiorstwa, przyczynia się także do budowy wizerunku firmy jako wiarygodnego oraz rzetelnego partnera.

Dla kogo faktoring zakupowy?

Usługa tego typu sprawdza się tak naprawdę w wielu dziedzinach. To dobre rozwiązane dla spółek, jakie współpracują z wieloma partnerami, natomiast faktury wystawiane są z krótkim terminem płatności bądź dostawca wymaga zapłaty gotówką. Należałoby wziąć pod uwagę ten rodzaj faktoringu w spółkach, jakie wiedzą, że mogą dostać ogromny upust na zakup produktów oraz usług przy wczesnym uregulowaniu płatności.

Źródła:

  1. https://www.tysol.pl/a81515-jak-firmy-moga-wykorzystac-faktoring
  2. Wawryszuk-Misztal, Anna. „Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw.” Zarządzanie i Finanse 4.1 (2013): 581-595.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *