Podstawowe informacje na temat faktoringu

Zarządzanie wierzytelnościami w każdym przedsiębiorstwie jest bardzo czasochłonne. Wśród czynności podlegające pod faktoring należą finansowanie faktur, monitorowanie należności czy kontrola kontrahentów. Usługa ta polega na tym, że firma zewnętrzna wykupuje wierzytelność i nią zarządza a w zamian przedsiębiorstwo otrzymuje zaliczkę, a po uregulowaniu całości kwoty – pozostałą jej część. W transakcji udział biorą trzy strony:

 • zbywca wierzytelności, czyli faktorany,
 • faktor – instytucja nabywająca wierzytelność,
 • dłużnik faktoringowy – kontrahent zobowiązany do uregulowania należności.

Uwarunkowania prawne

Prawo ściśle nie reguluje umów faktoringu, więc punktem odniesienia do umów takiego rodzaju jest artykuł 509 Kodeksu cywilnego, mówiący o swobodzie przepływu wierzytelności. Najczęściej dochodzi do przejęcia danej faktury bez zgody dłużnika. W tym momencie nabywca długu przejmuje wszelkie prawa. Może się także ubiegać o odsetki. Jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, tutaj dominuje konwencja UNIDROIT. Według niej, faktorant przenosi wierzytelności na faktora, jako skutek umowy sprzedaży zawartych między nim a kontrahentami. Nakłada ona na strony obowiązek polegający na poinformowaniu dłużnika o przejęciu wierzytelności.

Dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na współpracę z firmami faktoringowymi?

Najczęstszymi powodami determinującymi nawiązanie współpracy z firmą zewnętrzną w temacie faktoringu są:

 • odroczone terminy płatności,
 • chęć zabezpieczenia się przed nieterminowymi płatnościami,
 • posiadanie gotówki z bezpiecznych źródeł,
 • praca w branżach sezonowych, odcięcie od źródeł przychodu w określonych porach,
 • podwykonawstwo dla dużych kontrahentów, stosujących przedłużone terminy płatności,
 • problemy z utrzymaniem płynności finansowej.

Najważniejszym warunkiem do przystąpienia do współpracy z faktorem jest niezła płynność finansowe i utrzymywanie bardzo dobrych relacji z klientami. Długie terminy płatności są uciążliwe dla małych przedsiębiorstw, uzależnionych od dużo większych kontrahentów. Brak zapłaty za jedną fakturę może poważnie naruszyć stan finansów małej firmy.

Jak nawiązać współpracę w ramach faktoringu?

Takie usługi można dostosować do każdego rodzaju firmy. Jednak instytucje bankowe ograniczają się do pomocy dużym graczom. Nawiązanie współpracy wygląda podobnie jak wnioskowanie o kredyt. Aby skorzystać z pomocy faktora, należy wykonać cztery kroki:

 1. Wypełnienie wniosku, w którym zawarte są dane firmy oraz najważniejszych kontrahentów.
 2. Analiza wniosku przez firmę faktoringową, przypominająca analizę zdolności kredytowej.
 3. Zawarcie umowy.
 4. Uzgodnienie i wprowadzenie w życie limitu faktoringowego, wykorzystywanego do przyspieszenia płatności.

Należy pamiętać, iż każde przedsiębiorstwo świadczące usługi faktoringowe posiada własną tabelę opłat. Na koszt usługi faktoringu składa się prowizja, rozumiana jako odsetek od finansowanej kwoty i dzienne oprocentowanie, oparte na stawce WIBOR. Niektóre firmy wprowadzają możliwość miesięcznej opłaty ryczałtowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *