Czym jest BIK i jak działa?

Historia kredytowa to ogromnie ważna informacja, po którą sięga instytucja udzielająca pożyczek i kredytów, w momencie złożenia wniosku o ich udzielenie. Na podstawie zaistniałych w przeszłości problemów z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań, niektórzy klienci mogą zostać potraktowani jako mniej wiarygodni, niż ci regularnie spłacający raty. Banki nie lubią ponosić niepotrzebnego ryzyka, dlatego dane o spłacie wcześniejszych zobowiązań finansowych mogą zaważyć o decyzji w sprawie udzielenia kolejnej pożyczki. Do sprawdzania historii kredytowej wykorzystuje się bazę Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Powstanie BIK-u

BIK to instytucja założona w 1997 roku przez Związek Banków Polskich oraz prywatne banki, której celem powstania jest gromadzenie, konsolidowanie i udostępnianie informacji dotyczących historii kredytowej klientów podmiotom takim jak banki, czy SKOK-i. Przedsiębiorstwo to działa na podstawie art. 105 ust.4 ustawy Prawo bankowe.

Zasada działania BIK

Sam BIK jest administratorem przechowywanych danych. W praktyce oznacza to, że nie jest możliwa ich modyfikacja, „czyszczenie” czy usuwanie niewygodnych dla klienta informacji. Dane do BIK przekazywane są w momencie starania się o udzielenie pożyczki oraz w trakcie spłacania rat (terminowo lub z opóźnieniem). Historia kredytowa budowana jest w ten sposób systematycznie, a dane aktualizowane mniej więcej raz w tygodniu. Warto pamiętać, że w przypadku regularnych spłat całości zadłużenia informacje te nie będą przekazywane instytucjom finansowym. W sytuacji przeciwnej, czyli w razie zaistnienia opóźnień w regulowaniu zobowiązań, mogą one zostać przetwarzane bez naszej zgody aż do 5 lat. Tak więc modernizacja danych przez osobę, której dotyczą jest praktycznie niemożliwa. Klient może jedynie wyrazić lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie lub zawnioskować o skorygowanie nieprawdziwych lub zdezaktualizowanych informacji. Dostęp do nich mają wyłącznie uprawnione do tego instytucje. Dodatkowo istnieje możliwość sprawdzenia informacji o własnej historii kredytowej. Sprawdzenie statusu w BIK może okazać się przydatne w sytuacji, gdy chcemy zaciągnąć nowe zobowiązania kredytowe. Dzięki temu możemy zawczasu zweryfikować historię kredytową i uniknąć ryzyka utraty środków finansowych, które wiąże się np. z odmową udzielenia kredytu mieszkaniowego. Ponadto bieżące kontrolowanie treści w BIK pozwala na szybkie wychwycenie nieprawidłowości, które mogą się pojawić w wyniku błędu ludzkiego czy zaniedbania.

Funkcjonalność systemu BIK

Rozwiązania zastosowane w systemie BIK mogą być przydatne zarówno dla firm, jak i klientów indywidualnych. Przedsiębiorstwa dzięki rejestracji w serwisie otrzymują dostęp do następujących funkcji:

  • sprawdzenie własnych zaległości w płatnościach
  • określenie szans na uzyskanie kredytu firmowego
  • monitorowanie wpisu do rejestru dłużników
  • śledzenie, zaciągniętych przez osoby niepowołane, kredytów
  • obserwacja wskaźników kondycji finansowej.

Raport BIK Moja Firma może zostać przedstawiony klientom lub kontrahentom jako potwierdzenie wiarygodności przedsiębiorstwa jako partnera w biznesie.

Pakiet BIK dla klientów indywidualnych pozwala na:

  • zamówienie i otrzymywanie alertów dotyczących: prób wyłudzenia kredytu na dane klienta, opóźnień w spłacie zobowiązań lub w przypadku zapytania ze strony banku o historię kredytową
  • sprawdzenie własnej historii kredytowej – pobranie raportu może być przydatne, kiedy: planujemy wziąć kredyt, bank odmówił nam jego udzielenia i nie znamy przyczyny odmowy, chcemy sprawdzić regularność informacji przekazywanych do BIK, bądź interesuje nas kto sprawdzał naszą historię oraz ile zobowiązań przypisano do naszego konta.

Raport dla klientów indywidualnych pozwala na bieżące monitorowanie wskaźnika sytuacji płatniczej, oceny punktowej ryzyka kredytowego, nadawanej przez BIK, a wydruk można przedstawić osobom, bądź firmom, którym na jego podstawie udowadnia się swoją rzetelność płatniczą.

BIK to ogromna baza danych, których charakter może mieć zarówno pozytywne jak i niekorzystne skutki dla osób zaciągających nowe zobowiązania płatnicze i budujące swoją rzetelność i wiarygodność w oczach instytucji lub kontrahentów. Gromadzenie pozytywnej historii kredytowej wymaga terminowego regulowania zobowiązań. Warto na bieżąco sprawdzać swoje płatności i status w BIK, szczególnie w momencie starania się o nowy kredyt, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i zawczasu zaradzić zaistniałym opóźnieniom w płatnościach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *