Działalność nierejestrowana

W ramach pliku ustaw składających się na „Konstytucję biznesu” od 30 kwietnia 2018 r. działa tzw. działalność nierejestrowana, nazywana odmiennie działalnością nierejestrową lub działalnością na próbę. Polega ona na tym, iż osoba fizyczna nieprowadząca do owej chwili działalności gospodarczej, ma szansę jej wykonywania bez konieczności spełniania szeregu procedur, do czasu przestępstwa danego limitu dochodów. Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie opłaca ZUS, odpowiedzialna jest jednakże do odprowadzania podatku dochodowego.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Opcja oferowania usług w ramach działalności nierejestrowanej weszła w życie 30 kwietnia bieżącego roku na mocy Ustawy Prawo Przedsiębiorców. Ustawa ta zmieniła działającą dotychczas Ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana zapewnia podatnikom uprawnienie do oferowania usług oraz sprzedaży produktów bez potrzeby standardowej rejestracji spółki. Nie potrzebuje posiadania numerów NIP, REGON oraz konta bankowego i nie zmusza do prowadzenia rachunkowości. Działalność nierejestrowaną można prowadzić tak naprawdę we wszystkich dziedzinach z wyjątkiem tychże, jakie potrzebują specjalnych uprawnień, licencji bądź koncesji.

Uwierzytelnianie transakcji w wypadku działalności nierejestrowanej

W wypadku kiedy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną realizuje transakcję na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych, trzeba określić czy w tymże wypadku nie jest potrzebne posiadanie kasy fiskalnej oraz rejestrowania na niej tychże transakcji. Tymczasem kiedy osoba wykonująca działalność nierejestrowaną korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, transakcja na rzecz osób prywatnych bądź rolników ryczałtowych wolno ujmować w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. Tymczasem kiedy klientem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, tu zazwyczaj jest przymus wystawienia faktury jedynie na konkretną potrzebę klienta. Jednakże ze względów funkcjonalnych pomimo zwolnienia z kasy fiskalnej można pełną sprzedaż potwierdzać fakturami, chociażby pomimo braku widocznej prośby kupującego.

PIT

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie jest jednakże zwolniona z odprowadzania podatku dochodowego. Uzyskiwane przychody są opodatkowane, jednakże nie na tych samych regułach co działalność gospodarcza, w której co miesiąc bądź kwartał dokonuje się wpłaty zaliczek na podatek dochodowy. Dochody otrzymane z wykonywania działalności nierejestrowanej są wykazywane tylko w zeznaniu jednorocznym obywatela, jakie składane jest na formularzu PIT-36, w części “Inne źródła”, gdyż dochody owe są opodatkowane na regułach powszechnych na bazie skali podatkowej (18%, natomiast od nadwyżki 85 525 zł – 32%).

Składki ZUS w działalności nierejestrowanej

Gdy spełniasz warunki do wykonywania działalności nieewidencjonowanej, lecz nie masz tytułu ubezpieczenia (nie masz płaconych składek ZUS i nie jesteś studentem poniżej 26 roku życia) – to w takim wypadku nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczeń. Prowadząc spółkę na próbę nie masz przymusu płacenia żadnych składek na ubezpieczenie socjalne, i też składki zdrowotnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *