Faktoring – co to takiego?

Wartość rynku faktoringowego w naszym kraju wzrasta każdego roku. Usługi takiego typu są coraz bardziej popularne i stanowią sporą konkurencję dla tradycyjnych metod finansowania działalności gospodarczej.

Faktoring – lekarstwo na brak gotówki

Faktoring to bardzo efektywne narzędzie finansowe, które idealnie sprawdzi się w obecnie panujących warunkach gospodarczych, w czasach, gdy przedłużane terminy płatności są typowym elementem w działalności wielu polskich przedsiębiorstw.

Istota faktoringu to finansowanie krótkoterminowe dzięki specjalistycznej firmie faktoringowej, albo bankowi kredytu kupieckiego udzielanego przez firmę (faktoranta) jego odbiorcy (kontrahentowi). W operacjach faktoringu uczestniczy za każdym razem trzech partnerów. Faktorant i faktor odgrywają rolę aktywną, zaś trzeci – odbiorca towarów i usług to strona pasywna. Inicjator transakcji to przedsiębiorca, który swoim odbiorcom udziela kredytów handlowych. Faktor będzie gotów finansować tenże kredyt, przejmując wierzytelność od faktoranta. Klientem typowym w firmie faktoringowej jest firma, która posiada wysoki poziom należności, a przy tym odczuwająca brak obrotowego kapitału. Z faktoringu mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy posiadają stałych odbiorców, chcą utrzymać płynność finansową w firmie, sprzedają z odroczonym terminem płatności, czy też pragną rozwijać firmę i zwiększyć jej obroty.

Usługi faktoringowe można podzielić na kilka kategorii:

  • Niepełny faktoring, w którym faktor nie musi przejmować na siebie ryzyka braku zapłaty. Taka usługa jest niezwykle popularna z uwagi na stosunkowo proste procedury oceny ryzyka,
  • Pełny faktoring, w którym faktor zobowiązany jest do przejęcia na siebie ryzyka braku zapłaty. Ta forma jednakże, w przypadku trudności w odnalezieniu wystarczających danych na temat odbiorców, jest często nieskuteczna,
  • Faktoring mieszany, który stanowi kompilację dwóch powyżej wymienionych usług. Skomplikowany proces uzgodnień i analiz powoduje, iż taka forma faktoringu występuje dosyć rzadko,
  • Cichy faktoring, w wypadku którego odbiorca nie jest powiadamiany o objęciu obrotu handlowego. Taka forma faktoringu preferowana jest przez właścicieli firm, którzy obawiają się jakiekolwiek naruszenia relacji z klientami,
  • Jawny faktoring, w którym dłużnik zostanie poinformowany o sprzedaniu wierzytelności faktorowi.
  • Faktoring odwrotny, zwany też zakupowym.

Na co zwróci uwagę faktor?

Firmy zajmujące się faktoringiem na ogół są skłonne do podjęcia większego ryzyka finansowego, aniżeli banki. Niemniej jednak nie każdy może być ich klientem. Należy mieć na uwadze, iż faktor nabywa wierzytelności handlowe, zatem przejmuje do nich pełne prawa. Dlatego też podstawowy element współpracy w transakcjach faktoringowych stanowi sama wierzytelność. Musi być ona krótkoterminowa, bezsporna, wymagalna do 180 dni, a przy tym również nieobciążona żadnymi roszczeniami stron trzecich. Jeżeli chcemy dokonać właściwego wyboru co do firmy, warto sprawdzić strony, na których porównywane są firmy faktoringowe, na przykład: https://www.czerwona-skarbonka.pl/faktoring-ranking/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *