Czy pożyczki za darmo rzeczywiście są bezkosztowe?

Wzięcie pożyczki kojarzy się przede wszystkim z koniecznością jej spłaty wraz z odsetkami, kosztem prowizji za jej udzielenie i często z wieloma, dodatkowymi opłatami. Trudna sytuacja finansowa, która zmusza do skorzystania z ofert banków i instytucji finansowych, które oferują kredyty i pożyczki krótkoterminowe, staje się najczęściej jeszcze trudniejsza ze względu na spłatę większej kwoty, niż pożyczona. Czy jest sposób, aby uniknąć dodatkowych opłat? Czy zdarzają się oferty pożyczkowe, które rzeczywiście nie nakładają na kredytobiorcę dodatkowych obciążeń finansowych? Czy realnie istnieją pożyczki za darmo?

Darmowe pożyczki na specjalnych zasadach

Opłacalność transakcji, związanej z oferowaną, bezkosztową pożyczką jest dla instytucji finansowej jedynie nadzieją na późniejsze zyski. Wiele instytucji oferuje swoim nowym klientom pierwszą pożyczkę krótkoterminową bez dodatkowych opłat. Pożyczki za darmo dla osób, które po raz pierwszy korzystają z oferty firmy, to doskonały sposób, aby zachęcić do dalszego korzystania z pożyczek. Pierwsza, darmowa pożyczka wypłacana jest zwykle w z góry ustalonej kwocie, najczęściej niższej niż przedstawiana w reklamach oferty. Klient musi spłacić ją w terminie. Nie przewiduje się dodatkowych terminów spłaty, w przypadku nie dotrzymania warunków umowy tracą moc postanowienia o braku kosztów pożyczki.

Na co uważać przy pożyczkach za darmo?

By nie rozczarować się finansowo, warto przed podpisaniem umowy dowiedzieć się szczegółowo, jaka kwota przysługuje w ramach darmowej pożyczki oraz co stwarza ryzyko nałożenia na klienta opłat. Pożyczki za darmo to chwilówki, które trzeba spłacić w krótkim terminie oraz w całej wysokości pożyczonej kwoty. Osoba, która otrzyma pożyczkę za darmo, powinna dokładnie zapoznać się z umową, jeszcze przed jej podpisaniem. Warto przed tą czynnością sprawdzić, czy rzeczywiście pożyczona kwota wolna jest od opłat dodatkowych oraz upewnić się, czy będzie możliwa jej terminowa spłata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *