Czy pożyczkodawcy muszą przestrzegać prawa bankowego?

Krótkoterminowe pożyczki, zwane chwilówkami to produkt, którym operują na rynku finansowym inne instytucje niż klasyczne banki, banki, jakie wszyscy znamy, z których korzystamy i gdzie większość z nas założyła konta obrotowe czy oszczędnościowe. Gdy bierzemy pożyczkę lub kredyt z banku zobligowani jesteśmy wcześniej podpisać wielostronicową umowę, którą większość z nas i tak nie czyta. Jednak, bez względu na niektóre produkty, jak choćby kredyty walutowe, cały czas bank jawi się nam jako instytucja zaufania publicznego i biorąc stamtąd pożyczkę jesteśmy spokojni i ufni jej prawidłowemu procedowaniu.

Inne wrażenie odnosimy biorąc pożyczki z instytucji pozabankowych, gdy cała operacja trwa kilkanaście minut, załatwiana jest online a pieniądze pojawiają się natychmiast na koncie. Cieszymy się z nich oczywiście, trwamy w przekonaniu dobrodziejstwa systemu pożyczkowego, ale i tak nasze ograniczone zaufanie każe nam być bardzo ostrożnym. Czy słusznie?

Jak działają pożyczkodawcy inni niż banki?

Wszystkie instytucje finansowe, działające na rynku finansowym a udzielające pożyczek krótkoterminowych funkcjonują i muszą przestrzegać zasad zawartych w ustawie z dnia 2.07.2004 r. traktujące o swobodzie gospodarczej. Dotyczy to oczywiście również pożyczek, które przestają być chwilówkami, czyli takich, które zawierają wyższą kwotę a ich spłacanie rozłożone jest na dłużej, czasem ratalnie. Polska Klasyfikacja Działalności, czyli tzw. PKD 2007 klasyfikuje działalność polegającą na udzielaniu pożyczek poza systemem bankowych jako 64.92.Z.

Oprócz przepisów istotnych dla wszystkich podmiotów gospodarczych, które działają na polskim rynku, firmy pożyczkowe muszą też przestrzegać przepisy formalne jak i te wynikające z kolejnych ustaw regulujących działalność instytucji finansowych. Pożyczkodawcy nie podlegają jednak Komisji Nadzoru Finansowego KNF, ale nadzór nad ich działalnością wykonuje Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów UOKiK. Wszystkie zasady udzielania pożyczek znajdują się w Kodeksie Cywilnym ustanowionym ustawą z dnia 23.04.1964r. Szczegóły umów pożyczkowych wprowadziła ustawa z dnia 12.05.2011r.  poświęcona kredytom konsumenckim.

Bezpieczne pożyczki pozabankowe

Zmieniający się w Polsce rynek finansowy i wejście na niego podmiotów gospodarczych udzielających pożyczek pozabankowych wymusił na ustawodawcy stworzenie regulacji zabezpieczających interesy obu stron oraz określających pułap kosztów związanych z obsługą pożyczek. Regulacje te bronią zarówno pożyczkobiorcę jak i pożyczkodawcę.

Interesy pożyczkobiorcy określa przede wszystkim obowiązek informacyjny jaki został narzucony firmie pożyczkowej. Pożyczkodawca zobligowany jest do przedstawienia klientowi całkowitej kwoty pożyczki, rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania i na koniec całkowitej kwoty do zapłaty. Musi również podać klientowi wszelkie koszty, jakie musi on ponieść pożyczając pieniądze, a więc: odsetki, opłaty, koszt dodatkowych usług. Pożyczkodawca musi również podaj klientowi informacje o ewentualnym zabezpieczeniu pożyczki a także poinformować go o warunkach odstąpienia od umowy a także jego prawach do spłacenia pożyczki przed terminem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *