Uwaga na oszustów oferujących pożyczki – jak wziąć bezpieczną pożyczkę ?

Współczesny sektor pożyczek pozabankowych ma tak naprawdę już bardzo niewiele wspólnego z tą samą branżą, jaką klienci znają jeszcze z końcówki poprzedniego stulecia. W początkowych etapach swojego istnienia, branża pożyczkowa rzeczywiście stanowiła margines w stosunku do oferty banków a na dodatek de facto pozostawała poza zasięgiem jakichkolwiek sprecyzowanych regulacji prawnych. Warto dodać, że to właśnie z lat 90 wywodzi się negatywny, by nie bardzo negatywny stereotyp na temat rzetelności firm pożyczkowych oraz bezpieczeństwa korzystania z ich usług. Stereotyp ten okazał się na tyle silnie zakorzeniony, że nadal trwa w społecznej świadomości, pomimo że realia sektora pożyczkowego przez te ponad dwadzieścia lat zmieniły się w sposób wręcz radykalny.

Przede wszystkim należy tutaj wymienić najważniejszy krok milowy na drodze do regulacji sektora pożyczkowego, jakim było przyjęcie Ustawy o Kredycie Konsumenckim. W ten sposób wszystkie instytucje pożyczkowe zostały zobligowane po pierwsze do rejestrowania swojej działalności w Rejestrze Instytucji Pożyczkowych prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego a po drugie do działania zgodnie z zapisami wspominanej ustawy. Przypomnijmy, że Ustawa o Kredycie Konsumenckim precyzuje między innymi maksymalne dopuszczalne koszty pożyczek. Dokument zawiera także zapisy dotyczące obowiązków pożyczkodawcy oraz praw pożyczkobiorcy.

Obecny sektor pożyczkowy jest więc już branżą całkowicie odmienną, niż na początkowych etapach swojego istnienia w realiach polskiego rynku. Dzisiejsze instytucje pożyczkowe to nowoczesne podmioty, które coraz wyraźniej są w stanie rywalizować z bankami.

Czy jednak oznacza to, że ryzyko związane z korzystaniem z szeroko rozumianych „pożyczek pozabankowych” zniknęło? Niestety. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładniej.

Jak bezpiecznie korzystać z pożyczek pozabankowych?

Często używany termin „sektor pozabankowy” lub też „pożyczki pozabankowe” tak naprawdę odnosi się do sfery działalności różnych kategorii podmiotów. Była już mowa o instytucjach pożyczkowych, które z zasady podlegają kontroli oraz regulacjom prawnym. W praktyce pożyczkę można uzyskać jednak również od tzw. parabanków pożyczkowych, pożyczkodawców prywatnych, a nawet lombardów, czyli podmiotów nieposiadających statusu instytucji pożyczkowych. Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że w takim zawsze podejmujemy duże ryzyko, ponieważ wymienione podmioty często działają niezgodnie z przepisami prawa i figurują np. na Liście Ostrzeżeń KNF.

Najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem przy szukaniu pożyczki pozabankowej będzie więc ograniczenie naszego zainteresowania wyłącznie do firm będących instytucjami pożyczkowymi w świetle polskich przepisów.

Czy każda instytucja pożyczkowa jest bezpieczna?

Kolejną istotną informację stanowi fakt, że wykształcone przez polskie prawo mechanizmy kontroli sektora pożyczkowego bynajmniej nie są doskonałe. Teoretycznie instytucje pożyczkowe podlegają kontroli ze strony UOKiK, jednak kontrola ta nie ma charakteru systemowego.

Dobrym narzędziem okażą się więc sprawdzone rankingi ofert instytucji pożyczkowych. Takie strony przeważnie uwzględniają wyłącznie oferty dużych i sprawdzonych pożyczkodawców, którzy ze względu na swoją popularność oraz ogromną liczbę klientów korzystających z ich usług z dużą dozą prawdopodobieństwa byli kontrolowani przez UOKiK.

W przypadku przeglądania oferty mniej znanego pożyczkodawcy należy natomiast przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy dana firma podaje wszystkie ważne informacje na temat warunków świadczonych przez siebie usług. Przed podpisaniem umowy pożyczkowej należy rzecz jasna również dokładnie przeczytać dokument.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *